Coronavirus en verzekeringen: welke verzekering dekt wat?

Het coronavirus heeft veel impact op je bedrijfsvoering en -continuïteit. Welke verzekering dekt wat?
Een aantal veel voorkomende verzekeringen op een rijtje:

Bron: Schouten Zekerheid

Regel het direct

087-%20Jorik%20Algra%20Fotografie_bijgesneden.jpg
Patrick Heikamp

Bel  0318 - 501 000  of 030 - 307 90 50

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

business-1839191_1920.jpg

Bedrijfsschadeverzekering

Wel gedekt
Materiële schade

Niet gedekt
Inkomstenderving door het niet kunnen worden bevoorraad of kunnen leveren 

Heb je inkomstenderving omdat je bijvoorbeeld niet bevoorraad kunt worden of omdat je jouw klanten niet kunt beleveren? Dan ben je hier niet voor verzekerd. De bedrijfsschadeverzekering biedt dekking voor de materiële schade en de gevolgschade daarvan. Gezien er geen sprake is van een materiële schade, is er geen dekking onder deze verzekering.

Goederentransportverzekering

Deze verzekering dekt in principe materiële schade aan of verlies van de verzekerde zaken als gevolg van een gedekte gebeurtenis tijdens de reis. Afhankelijk van de polisdekking zijn sommige vormen van vertraging verzekerd op de goederentransport- of vervoerdersaansprakelijkheids-verzekering. De vertraging dient altijd onzeker en niet voorzienbaar te zijn. Daarnaast zal de vervoerder zich voor wat betreft vervoerdersaansprakelijkheid al snel willen beroepen op overmacht als ontsnappingsgrond. Of daar in het geval van vertraging door het coronavirus ook sprake van is, moet nog blijken. Voor goederen die onderweg zijn maar waarvan de verzekerde reis door het coronavirus buiten de macht van de verzekerde goedereneigenaar onderbroken, gefrustreerd of beëindigd wordt biedt een goede transportverzekering wel een gelimiteerde dekking voor de additionele kosten om de verzekerde reis alsnog te voltooien. Ook als er geen verliezen van of materiële schade aan de verzekerde belangen zijn.

Voor vervoerders is het belangrijk dat met verladers wordt afgesproken geen verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de gevolgen van vertraging. Kijk voor meer informatie over de impact van het coronavirus op je transportrisico’s op de website van Boelaars & Lambert.

antwerp-2019990_1920.jpg

 

Voor vervoerders is het belangrijk dat met verladers wordt afgesproken geen verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de gevolgen van vertraging.

airport-4120835_1920.jpg

 

Er is geen dekking als uw medewerker naar een gebied reist waarvoor een negatief reisadvies (code oranje en rood) is gegeven

Zakelijke reisverzekering

Wel gedekt
Ziektekosten als je medewerker tijdens de reis ziek wordt
Medische evacuatie als dat nodig is
Extra reis- en verblijfkosten 
Verblijf in een gebied als tijdens het verblijf het reisadvies wordt gewijzigd 

Niet gedekt
Repatriëring
Reizen naar een gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt.

De zakelijke reisverzekering biedt dekking als je medewerker tijdens de reis ziek wordt. Er is dan dekking voor kosten die tijdens de reis gemaakt, voor zover de Nederlandse zorgverzekering deze niet vergoedt, en dit onder de reisverzekering is meeverzekerd. Afhankelijk van de voorwaarden en dekking biedt de reisverzekering dekking voor extra reis- en verblijfskosten, bijvoorbeeld als je medewerker in quarantaine is geplaatst. Deze kosten zijn over het algemeen wel gemaximeerd. Er is geen dekking als de medewerker naar een gebied reist waarvoor een negatief reisadvies (code oranje en rood) is gegeven. Als de medewerker al in het gebied is op het moment dat het negatieve reisadvies wordt gegeven, is blijft de verzekering van kracht tot het moment dat de medewerker het gebied heeft kunnen verlaten. Afhankelijk van de voorwaarden en dekking is repatriëring meeverzekerd als gevolg van een ongeval of ziekte.

Zakelijke annuleringsverzekering

Wel gedekt
Annulering als gevolg van gebeurtenissen in de directe omgeving van uw medewerker 

Niet gedekt
Annulering als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, tenzij er een negatief reisadvies is 

De uitbraak van het coronavirus is op zichzelf geen geldige annuleringsreden. Een annuleringsverzekering dekt doorgaans alleen risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving bijvoorbeeld: je medewerker wordt ziek of één zijn ouders overlijdt. Wat er op de bestemming gebeurt is dus niet altijd een geldige reden om te mogen annuleren. Echter, er zijn verzekeraars die dekking bieden op het moment dat er een negatief reisadvies is gegeven nadat de reis is geboekt. 

cancellation-4944727_1920.jpg

thermometer-1539191_1920%20(1).jpg

Verzuimverzekering

Wel gedekt
Verzuim als gevolg van ziekte 

Niet gedekt
Verzuim als gevolg van een andere reden dan ziekte (bijvoorbeeld quarantaine)

Het is belangrijk dat je als werkgever de richtlijnen van het RIVM en de GGD volgt. Voor wat betreft dekking uit de verzuimverzekering is deze niet anders dan bij andere ziekten; de oorzaak is namelijk niet relevant. De verzuimverzekering biedt geen dekking als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld doordat uw medewerker in quarantaine is geplaatst.

Tot slot

Voor iedere verzekering geldt: wil je weten wat het in jouw specifieke situatie betekent? Neem dan contact op met onze collega's. Want de ene polis is de andere niet.

Neem direct contact op

  • 100% onafhankelijk
  • Full-service dienstverlening
  • Passie voor verzekeringen en pensioenen