Slapende dienstverbanden 2.0

Nieuws

Al eerder informeerden wij u via een nieuwsbericht over slapende dienstverbanden In dit artikel werd beschreven dat toenmalig minister Asscher deze dienstverbanden als onfatsoenlijk werkgeverschap typeerde. Hij stelde voor om ook een transitievergoeding bij een dergelijk dienstverband verplicht te stellen. Werkgevers kozen er namelijk voor om zieke medewerkers na 2 jaar in dienst te houden, maar daar geen loon voor uitbetalen. Ook probeerden zij onder de transitievergoeding uit te komen, door het dienstverband niet te beëindigen. Deze werknemers ontslaan was gewoonweg te duur.

Met dit nieuwe artikel informeren wij u graag nader over de zogenoemde slapende dienstverbanden. Na het voorstel van de oud-minister ‘Maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid’, is dit voorstel nu ook aangenomen door de Eerste Kamer. Onderdeel van het wetsvoorstel is, dat werkgevers gecompenseerd gaan worden. Daarmee wil de minister tegemoet komen aan de zorgen over de hoge kosten die een werkgever moet maken wanneer hij een arbeidsongeschikte werknemer na 2 jaar ziekte moet ontslaan.

Ook wordt voorgesteld dat bij ontslag om bedrijfseconomische redenen geen transitievergoeding verschuldigd is als in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of regeling namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan voorzieningen zijn getroffen om werkloosheid te beperken of voorzien wordt in een redelijke vergoeding.

Werkgevers kunnen de transitievergoedingen van langdurige zieke medewerkers terugvorderen bij het UWV. Uiteraard zijn hier wel voorwaarden aan verbonden.

Zoals ook al opgemerkt in ons vorige artikel, is het voorstel de wet met terugwerkende kracht in te laten gaan, namelijk vanaf 1 juli 2015. Zo wordt met dit wetvoorstel rekening gehouden met werkgever én werknemer.

Heeft u vragen over dit nieuwe wetsvoorstel en wat dat concreet voor u betekent, neem dan gerust contact met ons op.

Regel het direct

087-%20Jorik%20Algra%20Fotografie_bijgesneden.jpg
Patrick Heikamp

Bel  0318 - 50 10 00

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

  • 100% onafhankelijk
  • Full-service dienstverlening
  • Passie voor verzekeringen en pensioenen