Thuiswerken. Gaat dat zomaar?

In de afgelopen maanden is het thuiswerken opnieuw opgevoerd. Een bureau, een stoel, een laptop en internetverbinding. Lijkt voldoende toch om je medewerkers thuis aan de slag te laten gaan? Maar er is meer om goed over na te denken dan alleen die materiele zaken. Zeker nu er veel werkgevers zijn die er over denken om thuiswerken blijvend voor medewerkers in te voeren. Want bij de komst van nieuwe kansen en ontwikkelingen, liggen er ook vaak nieuwe risico's op de loer. 

Bron: NIVE-SVV

Regel het direct

087-%20Jorik%20Algra%20Fotografie_bijgesneden.jpg
Patrick Heikamp

Bel  0318 - 501 000  of 030 - 307 90 50

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

Thuiswerken

 

Op de thuissituatie van een medewerker heb je als werkgever meestal geen invloed

Thuiswerken en invloedsfeer werkgever

In een eerder bericht schreven we al eens over werkgeversaansprakelijkheid. Mocht je die gemist hebben, lees dat dan nog eens na. Even in het kort: werkgeversaansprakelijkheid is de verplichting voor de werkgever om maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt. Dat verplicht art. 7:658 BW. Met die kanttekening dat in hoeverre een werkgever die omstandigheden kan beïnvloedenMaar op de thuissituatie van een medewerker heb je als werkgever meestal geen invloed. Natuurlijk: je kunt je medewerkers instructies geven hoe zo verantwoord mogelijk thuis te werken. Je kunt geschikt meubilair en geschikte apparatuur daarvoor ter beschikking stellen. Maar uiteindelijk blijft de thuissituatie buiten jouw invloedsfeer.

Alleen al door ruimtegebrek zitten maar weinig medewerkers te wachten op arbo-verantwoord meubilair. Ook kunnen er thuis nog problemen zijn met gebrekkige trappen, slechte verlichting en klimaatbeheersing en suboptimale apparatuur. Veel thuiswerkende medewerkers werken in situaties die bij elke RI&E als onhoudbaar zouden worden gekwalificeerd. Omdat de thuissituatie buiten zijn invloedsfeer ligt, zal een werkgever niet snel aansprakelijk zijn op grond van onveilige werkomstandigheden thuis.

Als een medewerker op kantoor uitglijdt over een onverwacht gladde vloer of van een gebrekkige trap valt, is de werkgever aansprakelijk; overkomt de medewerker datzelfde thuis, dan is de werkgever daarvoor niet aansprakelijk. Je zou dus kunnen zeggen dat thuis werken ook leidt tot minder werkgeversaansprakelijkheid.

Arena-arrest

In 2001 heeft er een ongeval plaatsgevonden waarbij 2 werknemers in het voertuig zaten, die samen net bij een klus in de Arena vertrokken. Art. 7:658 BW geldt niet voor verkeerssituaties - de werkgever heeft tenslotte geen invloed op de verkeersveiligheid - dus was de werkgever alleen aansprakelijk voor de schade van de inzittende werknemer. Niet voor die van de bestuurder, ook werknemer. Die bestuurder had namelijk zelf een verkeersfout gemaakt. Omdat dit niet uit te leggen was, oordeelde de Hoge Raad, heeft de werkgever de plicht om te zorgen voor een voorziening waar die medewerker aanspraak op kan maken.

Het is voor te stellen dat die gedachte achter het Arena-arrest ook opgaat voor de medewerker die bij thuiswerken schade lijdt. In beide gevallen gaat het om situaties waarin de werknemer zijn werkzaamheden verricht in opdracht van de werkgever. En voor beide situaties geldt dat de werkgever de veiligheid van de arbeidsomstandigheden niet of nauwelijks in de hand heeft en dat ook vooraf weet. Bovendien: als er al een veilig alternatief is voor thuiswerken, dan heeft de werkgever dat eerder in de hand dan de medewerker.

Thuiswerken en aansprakelijkheid werkgever

 

Het is voor te stellen dat die gedachte achter het Arena-arrest ook opgaat voor de medewerker die bij thuiswerken schade lijdt

Thuiswerken en aansprakelijkheid werkgever

Thuiswerken en het arena-arrest

Het kan niet missen of er ontstaan thuiswerkschadegevallen waarbij de rechter in de toekomst gaat oordelen dat de werkgever niet op grond van art. 7:658 BW aansprakelijk is, terwijl – als dezelfde schade op kantoor was ontstaan – de werkgever wél aansprakelijk zou zijn geweest. Bijvoorbeeld door een verkeerde zit-/werkhouding of door simpel van een gebrekkige trap vallen. Juist ook omdat ‘werken vanuit huis’ naar het zich laat aanzien leidt tot forse financiële besparingen bij de werkgever, lijkt het erop dat het ‘goede werkgeverschap’ van art.7:611 BW vereist dat de werkgever daarvoor een voorziening treft. Het is niet ondenkbaar dat rechters die insteek zullen kiezen. Doet een werkgever dat niet, dan is hij op die grond aansprakelijk.

Wil je hier eens over doorspreken? En ben je benieuwd hoe jij hiervoor verzekerd bent? Neem contact op met onze adviseurs. Better safe than sorry!

Neem direct contact op

  • 100% onafhankelijk
  • Full-service dienstverlening
  • Passie voor verzekeringen en pensioenen