Werkgeversaansprakelijkheid en goed werkgeverschap

Tja, wat is dat nu eigenlijk en hoe moet je dat als ondernemer met personeel zien?

Om te beginnen is de werkgeversaansprakelijkheid de verplichting voor de werkgever om maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt. Heb je dat als werkgever niet voldoende gedaan, dan ben je aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt in de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden. Het staat allemaal nog specifieker beschreven in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Deze bepaling geldt overigens ook voor ingehuurd personeel.

Regel het direct

087-%20Jorik%20Algra%20Fotografie_bijgesneden.jpg
Patrick Heikamp

Bel  0318 - 501 000  of 030 - 307 90 50

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

workplace-1245776_1920%20(1).jpg

 

De uitspraak is afgeleid uit artikel 7:611 BW: de werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen

Hoe ver gaat de aansprakelijkheid van de werkgever?

De betekenis is één. De vraag is hoe ver de aansprakelijkheid gaat van een werkgever wanneer deze tekort schiet in het uitvoeren daarvan. De aansprakelijkheid betreft niet alleen de werkplek en de middelen die zo moeten zijn dat schade voorkomen wordt, maar ook moeten er de juiste instructies gegeven worden. Last but not least moet de naleving van die maatregelen en instructies ook nog eens gecontroleerd worden door de werkgever. Want bij schade zal de werkgever moeten kunnen aantonen dat hij dit ook daadwerkelijk heeft gedaan. Anders is de werkgever alsnog verantwoordelijk voor de geleden schade van zijn werknemer. Het gaat dus heel ver, die werkgeversaansprakelijkheid.

Want uit uitspraken van de Hoge Raad is gebleken dat de werkgever zelfs aansprakelijk kan zijn voor schade die ontstaan is tijdens werkgerelateerde activiteiten, zoals een bedrijfsuitje. Maar ook voor schade ontstaan tijdens andere (sociaal) verplichte activiteiten die met het werk te maken hebben. Deze uitspraak is afgeleid uit artikel 7:611 BW: de werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. We noemen dat ook wel ‘goed werkgeverschap’.

Ook voor werkgerelateerde activiteiten waar de werkgever geen invloed op kan uitoefenen is hij toch aansprakelijk. Je kunt dan denken aan een verkeersongeval.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap is een heel breed begrip, waardoor veel onderwerpen eronder kunnen vallen. En daardoor wordt het veel gebruikt en zijn er ook diverse uitspraken over te vinden (jurisprudentie).

Eisen waar een goede werkgever in ieder geval aan moet voldoen zijn:
- Zorgvuldig zijn;

- Geen misbruik maken van zijn positie;
- Besluiten onderbouwen;
- Verwachtingen waarmaken;
- Alle werknemers hetzelfde behandelen, dus niet discrimineren;
- Een goede verzekering hebben.

men-827301_1920.jpg

surgery-1822458_1920.jpg

 

Je als werkgever goed verzekeren is één van de eisen van goed werkgeverschap

Verzekeren

Je als werkgever goed verzekeren is dus ook één van de eisen van goed werkgeverschap. We behandelen er in dit geval drie: WEGAM, AVB en WSV.

Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen (WEGAM)
Voor verkeersongevallen tijdens werktijd is er de WEGAM (werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen) verzekering. Die vergoed de kosten van de schade van de werknemer die zijn ontstaan tijdens het zakelijk gebruik van een motorrijtuig.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)
Deze verzekering biedt dekking voor arbeidsongevallen, waarvoor de werkgever een veiligheidszorgplicht heeft (op grond van artikel 7:658 BW). Het gaat hierbij om ongevallen op de werkplek en andere werklocaties of om ongevallen met de door de werkgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen. Deze polis biedt ook dekking voor andere ongevallen waarvoor de werkgever op grond van artikel 7:611 BW een veiligheidszorgplicht heeft, omdat er onvoldoende of geen preventiemaatregelen getroffen waren. 
Verkeersongevallen zijn uitgesloten op deze verzekering. En sommige verzekeraars hebben daarnaast restricties of zelfs uitsluitingen opgenomen voor schade op grond van artikel 7:611 B.

Werknemersschadeverzekering (WSV)

Met de WEGAM en de AVB zijn dus nog niet alle schadegevallen gedekt. Als laatste behandelen we daarom de werknemerschadeverzekering.

De WSV is heeft voornamelijk een vangnet functie. Die is er als aanvulling op de AVB. Mits er geen sprake is van schending van de veiligheidszorgplicht, dekt de WSV schade door verschillende soorten werk gerelateerde ongevallen. Dus ook voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van de functie van de werknemer, waarvoor je als werkgever niet aansprakelijk bent.

De combinatie van de AVB en de WSV lijkt na uitspraken van de Hoge Raad het beste te voldoen aan de eis ‘goede of behoorlijke verzekering.

Wil je weten welke oplossing voor jouw bedrijf en werknemers de beste is? We kijken graag met je mee en adviseren je op maat. Soms is verzekeren niet altijd de oplossing: we maken je ook graag bewust van de risico’s die je als werkgever loopt!

Neem direct contact op met onze adviseur Gertjan

 

forklift-835340_1920.jpg

De combinatie van de AVB en de WSV lijkt na uitspraken van de Hoge Raad het beste te voldoen aan de eis ‘goede of behoorlijke verzekering

  • 100% onafhankelijk
  • Full-service dienstverlening
  • Passie voor verzekeringen en pensioenen