Wie weet het verschil tussen een taxatie en een waardebepaling?

Taxatie, waardebepaling, inspectie en expertise. Allemaal aanduidingen voor onderzoeken waar wij als adviseur voor bedrijfsverzekeringen maar al te goed bekend mee zijn. We realiseren ons dat dit echte vaktermen zijn en daarom leggen we het verschil tussen de eerste twee graag een keer uit!

 

Regel het direct

087-%20Jorik%20Algra%20Fotografie_bijgesneden.jpg
Patrick Heikamp

Bel  0318 - 501 000  of 030 - 307 90 50

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

Waardebepaling of taxatie inventaris - CMC Verzekeringen

Voorbeeld: een koffieautomaat van 6 jaar oud wordt aangeschaft. De nieuwwaarde ligt op € 10.000 en moet tegen dit bedrag verzekerd worden. De afschrijving is voor het Verbond van Verzekeraars vastgesteld op 8 jaar. De dagwaarde ligt dus op 2/8 deel van € 10.000, dat is € 2.500. In geval van schade wordt er dus € 2.500 uitgekeerd.

Niet meer vergoeden dan de geleden schade

Allereerst is het van belang om te weten dat een taxatie of waardebepaling noodzakelijk is voor een onderbouwing van de verzekerde som van zakelijke inventarissen. Met andere woorden: de verzekeraar wil weten wat jouw (zakelijke) spullen echt waard zijn, om vast te kunnen stellen voor welk bedrag dit verzekerd kan worden. Een uitgangspunt van een verzekering is namelijk dat deze nooit meer mag vergoeden dan de daadwerkelijk geleden schade, ook wel indemniteitsbeginsel genoemd.

Nieuwwaarde of dagwaarde

Een ander belangrijk punt is het moment van de ‘waarde-grondslag’ – de basis waarop de waarde wordt vastgesteld. Die kan vooraf worden bepaald en bij schade. Vooraf wordt dit vastgesteld op basis van de nieuwwaarde. Bij een schade wordt de waarde vastgesteld op basis van de dagwaarde. Dit uitgangspunt ligt in lijn met het principe dat er nooit meer vergoed mag worden dan de daadwerkelijk geleden schade.

Taxatie vooraf

Op het indemniteitsbeginsel is en uitzondering van toepassing – art. 7:960 BW. Wanneer vooraf de waarde is vastgesteld door een deskundige, een gecertificeerd taxateur, dan mag de verzekerde wel meer uitgekeerd krijgen dan de daadwerkelijk geleden schade. In het voorbeeld van hierboven zou de verzekerde dan een nieuw koffieautomaat vergoed kunnen krijgen, in plaats van het in ontvangst nemen van de dagwaarde vergoeding van €2.500. 
Ook is het mogelijk een om te kiezen voor een afwijkende grondslag: bepaalde zaken worden tegen dagwaarde verzekerd, waarbij er ook over die waarde een verzekeringspremie wordt betaald.

Deze laatste manier van het vaststellen van de waarde, een vaste taxatie zorgt ervoor dat het inventaris verzekerd is tegen een goed onderbouwde waarde. En je weet als ondernemer waar je aan toe bent bij een eventuele schade! Wel zo handig.

Waardebepaling of taxatie inventaris - CMC Verzekeringen

Wij van CMC regelen graag een vaste taxatie voor je. Of wil je meer weten over je huidige verzekering? Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs, info@cmc.nl of bel 0318 – 501 000.

  • 100% onafhankelijk
  • Full-service dienstverlening
  • Passie voor verzekeringen en pensioenen